Działalność nierejestrowana

Jeśli znacie osoby które zajmują się dodatkową działalnością (np. niania, korepetytor) koniecznie musicie im powiedzieć o udogodnieniu Konstytucji Biznesu, która wprowadza działalność niezarejestrowaną.

Na takiej możliwości skorzystają przede wszystkim osoby, które prowadzą małe, jednoosobowe firmy (np. drobny handel pietruszką na straganie, rękodzielnictwo, świadczenie usług typu sprzątanie, naprawy domowe albo dorywcza opieka nad dzieckiem). Dzięki Konstytucji Biznesu będziesz mógł prowadzić działalność nierejestrowaną zgodnie z polskim prawem. Działalność nierejestrowana nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, czyli nie musi być zarejestrowana w CEiDG. Jednak aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić (łącznie) trzy poniższe warunki:

  1. musi być wykonywana przez osobę fizyczną,
  2. przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć (w żadnym miesiącu) 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł brutto),
  3. osoba wykonująca działalność nierejestrowaną w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Pamiętaj: podatek z działalności nierejestrowanej jest odprowadzany na zasadach ogólnych, czyli w tzw. skali podatkowej. Nie ma możliwości rozliczania się na podstawie ryczałtu lub metodą liniową (do tego potrzebna jest rejestracja). W praktyce dochody z tej działalności należy uwzględnić w zeznaniu rocznym i opłacić podatek, jaki wyniknie z tego rozliczenia (niedopłata podatku na koniec roku).

Ważny wyjątek: nie jest możliwe skorzystanie z udogodnienia, jeżeli: działalność jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej lub gdy prowadzona działalność podlega reglamentacji, czyli w momencie gdy dla jej prowadzenia wymagane jest np. uzyskanie koncesji, pozwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W przypadku, gdy naszą działalność zacznie przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, możemy założyć firmę na okres „próby”. Czyli każda osoba która zarejestruje firmę, będzie zwolniona ze składek ZUS oraz ze składki zdrowotnej przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (pisałam o tym TUTAJ).

Ale to nie koniec zwolnień! Każda osoba, która po „próbie” (6mcy) zdecyduje się na kontynuowanie swojej przygody z własnym biznesem będzie mogła skorzystać jeszcze z 2-letniej ulgi w ZUS (o czym przeczytacie TUTAJ).

Ciekawe rozwiązania dla młodych przedsiębiorców. Jednak pamiętajmy, że nie odprowadzanie składek lub odprowadzanie ich mniejszych skutkuje mniejszą emeryturą w przyszłości, o czym musimy pamiętać, przez cały okres naszej pracy zawodowej! 

Odsłony: 1169