Rusza nabór do projektu: "Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy"

CDG PRO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy", którego celem jest zwiększenie o 80 liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie.

1 tura naboru odbędzie się w terminie od 1 do 7 lipca 2020r. w czasie pracy biura projektu.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 96 osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin):

 • bezrobotnych (w tym w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) lub
 • biernych zawodowo (w tym w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) lub
 • pracujących (wyłącznie w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy),
 • pochodzących z obszaru woj. podkarpackiego (tj. uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego.
 1. Osoby należące do grup preferowanych podczas rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty związane z przynależnością do grupy docelowej (nie więcej niż 18 punktów) tj.:
  bezrobotni lub bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia – 6 punktów,
 2. rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa2 – 6 punktów,
 3. kobiety – 3 punkty,
 4. osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt,
 5. osoby niepełnosprawne – 1 punkt,
 6. osoby powyżej 50 lat – 1 punkt.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegóły projektu znajdują się na stronie CDG PRO.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumenatcji, zapraszam do kontaktu.

Odsłony: 107