Konkurs niepodległościowy ogłoszony przez MON: 11 listopada – Niepodległa

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: poniedziałek, 13 sierpień 2018 Justyna Zimny-Frużyńska
View Comments

Mamy dla Was kolejny niepodległościowy konkurs ogłoszony przez MON: 11 listopada – Niepodległa.

Jak można przeczytać na stronie konkursu, jego celem jest realizacja zadań ukierunkowanych na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:
- programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);
- zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),
- przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne

Na realizację zadania zaplanowano kwotę aż 5 000 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018 r.

W przypadku otrzymania dotacji, projekt należy zrealizować w terminie: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.


Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości min. 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.

Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:

Szczegóły znajdziecie na stronie MON, czyli TUTAJOdsłony: 796